Η εταιρεία InfoSign είναι μια Ελληνική ιδιωτική εταιρεία

που δραστηριοποιείται στο χώρο της σήμανσης και της Ψηφιακής εκτύπωσης από το 2000.

 

Με την πολυετή εμπειρία της και ακολουθώντας τις προδιαγραφές της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα

έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο χώρο δίνοντας λύση για κάθε εκτύπωση.

  

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται

• Etalbond - Αλουμίνιο   • Plexiglass • Forex • PVC Cast 

 

Οι κύριες κατηγορίες :

 • Απαγόρευσης
 • Προειδοποίησης
 • Υποχρέωσης 
 • Διαφυγής - Βοήθειας
 • Πυρασφάλειας
 • Γενικής Χρήσης
 • Αυτοκολλητα Γράμματα 
 • Γράμματα απο Plexiglass
 • ΑΜΕΑ
 • Αυτοκινήτων
 • Covid
 • Πληροφόρησης
 • Οδοσήμανσης
 • WC
 • Εστίαση - καφέ μπάρ

 

Πώληση Χονδρική Λιανική